U javnom sektoru prevladavaju stariji zaposlenici, u prosjeku tek svaki 20. ima manje od 30 godina – Lako razumljiva verzija
Foto: Pixabay

Prema posljednjim službenim podacima, potkraj 2019. u javnom sektoru bilo je zaposleno gotovo 355 tisuća ljudi.
No doda li se tome i broj zaposlenih u tvrtkama u državnom vlasništvu – javnim poduzećima te gradskim tvrtkama broj ljudi koje zapošljava široko shvaćeni državni aparat drastično je veći.


Najveći dio nezadovoljstva građana, poreznih obveznika, u pravilu se odnosi na javno-administrativni aparat:

 • ministarstva
 • agencije
 • zavode i sl.


Glavne zamjerke odnose se na:

 • sporost
 • tromost
 • zastarjelost procedura
 • nezainteresiranost
 • nepraćenje novih trendova
 • nezainteresiranost za posao i korisnike
 • namjerno kompliciranje procedura i sl.

Dobar dio tih primjedaba pripisuje se isto tako i starijim zaposlenicima koji rade desetljećima u sustavu:

 • državne
 • javne
 • ili gradske

uprave i imuni su na modernizaciju poslovanja.
Te su često nezainteresirani za promjene.


Promjene, novi trendovi i sl. pripisuju se upravo mlađim generacijama, mlađim zaposlenicima.
Stoga smo pokušali provjeriti koliko u:

 • hrvatskoj državnoj i javnoj upravi
 • po ministarstvima
 • javnim poduzećima i sl.

ima upravo tih mladih zaposlenika, od kojih svi očekujemo promjene i nove trendove.
Ili ih nema dovoljno kako bi se zastarjeli i tromi državni aparat i tvrtke u državnom (javnom) vlasništvu:

 • „protresli“
 • prilagodili
 • usmjerili

više na korisnike i krajnji proizvod.


Zanimalo nas je prevladavaju li ugovori na određeno ili neodređeno vrijeme u pojedinim institucijama te čini li se što posebno kako bi privukli zaposlenike mlađe od 30 godina.


U Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike zaposleno je 14 osoba mlađih od 30 godina.
To čini 3,07 % od ukupnog broja zaposlenih u Ministarstvu.


Od 14 zaposlenih osoba mlađih od 30 godina jedna osoba zaposlena je na određeno vrijeme, a 13 osoba na neodređeno vrijeme.


U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaposleno je 10 osoba na neodređeno vrijeme starosti do 30 godina.
Što čini 2,1 % ukupnog broja zaposlenih.


„Ustavom Republike propisano je pravo svakog državljanina Republike Hrvatske da pod jednakim uvjetima sudjeluje u obavljanju javnih poslova i bude primljen u javne službe.


Uredbom o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19) jasno su propisani:

 • postupak
 • način raspisivanja
 • provedba

javnog natječaja u državnoj službi, po kojima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obvezno postupati.  
S obzirom na to da su jasno propisani kriteriji za zapošljavanje ne može se raditi selekcija po:

 • dobi
 • spolu
 • nacionalnoj

ili nekoj drugoj vrsti pripadnosti i sl.“, pojašnjavaju u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Slično pojašnjenje dobili smo i u nizu drugih ministarstava.


Hrvatska vojska izuzetak – svaki četvrti mlađi od 30 godina


„U Hrvatskoj vojsci zaposleno je čak 4115 osoba do 30 godina starosti.
Odnosno 28,5 % od ukupnog broja zaposlenih.


Većina od 4115 djelatnika ima ugovor na neodređeno vrijeme.
Od te brojke samo 826 vojnika primljeno je, sukladno Zakonu o službi u Oružanim snagama RH, na ugovor na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine.
Nakon isteka dvogodišnjeg ugovora može se potpisati novi ugovor na neodređeno vrijeme do 45 godine starosti.


Zapošljavanje u Hrvatskoj vojsci definirano je Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i provodi se u skladu s Planom prijema osoblja u djelatnu vojnu službu koji se donosi na godišnjoj razini.
S obzirom na specifičnost djelatne vojne službe, za svaku kategoriju osoblja:

 • vojnik
 • dočasnik
 • časnik

definirani su posebni uvjeti za prijam među kojima su i godine starosti“, ističu u Ministarstvu obrane.


U Ministarstvu kulture i medija zaposleno je 15 osoba do 30 godina starosti.
Što u odnosu na 375 zaposlenih službenika i namještenika iznosi 4 % zaposlenih.
Od navedenih 15 osoba, 14 ih je zaposleno na neodređeno vrijeme te jedna osoba na određeno vrijeme.


U Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zaposlena je 451 osoba, od čega je 15 službenika starosti do 30 godina.
Što čini 3,3 % od ukupnog broja zaposlenih.
U navedenoj skupini prevladava zapošljavanje na neodređeno vrijeme.


„Zakonom o državnim službenicima propisana je mogućnost zapošljavanja vježbenika u državnu službu, što omogućuje zapošljavanje osoba bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.


Za vrijeme vježbeničkog staža službenik ili službenica osposobljava se za samostalni rad, odnosno sudjeluje u posebnom programu osposobljavanja za obavljanje poslova određenog radnog mjesta”, ističu u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.


U Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja zaposlene su 23 osobe starosti do 30 godina.
Sve na neodređeno vrijeme.
U odnosu na ukupan broj zaposlenih to iznosi 3 %.


U užem dijelu Ministarstva financija zaposleno je 14 službenika mlađih od 30 godina.
Što predstavlja 3,2 % od ukupno zaposlenih.


Glasnogovornica Ministarstva Sanja Bach pojašnjava kako je „u Carinskoj upravi na neodređeno vrijeme trenutno zaposleno ukupno 2563 službenika, od čega je 58 službenika do 30 godina starosti (2,26 % u odnosu na ukupan broj zaposlenih), a u trećem kvartalu 2022. godine očekuje se prijam još 137 vježbenika te bi udio službenika mlađih od 30 godina iznosio 7,2 % ukupnog broja zaposlenih.“


U obrazovni sustav uvodi se zanimanje carinik


„U skladu s globalnim procesima koji se općenito odnose na starenje stanovništva, Carinska uprava prepoznala je navedeni problem primajući vježbenike visoke, više i srednje stručne spreme.


Trenutno je u završnoj fazi provedbe javni natječaj, objavljen u 2021. godini, za 137 vježbenika – bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom manjim od jedne godine, upravo u svrhu prijama mladih osoba bez radnog iskustva, a radi obavljanja poslova nadzora na vanjskim granicama Europske unije gdje se obavljaju granične kontrole po strogo utvrđenim pravilima EU.


Carinska uprava pokrenula je postupak za odobrenjem i provedbu programa srednjoškolskog obrazovanja od nadležnih institucija za zanimanje carinik za treći i četvrti razred srednje škole, temeljem kojeg bi se mlade osobe educirale i stekle kvalifikacije i kompetencije za obavljanjem poslova iz nadležnosti carinske službe.


Ideja za uvođenjem ovog programa leži u činjenici da bi ovakav način školovanja mladih osoba osigurao njihov ostanak u carinskoj službi te bi se već od rane životne dobi počeli pripremati i razvijali svoj profesionalni integritet, osiguravajući potrebne administrativne kapacitete.


Nadalje, u cilju zadržavanja službenika, osobito mlađe dobne strukture koji udovoljavaju propisanim kriterijima, Carinska uprava financira nastavak školovanja za stjecanje više i visoke stručne spreme kako bi stimulirala njihov ostanak u službi.


Carinska uprava poduzima značajne napore u cilju zapošljavanja kadra mlađe dobne strukture te njihovog kontinuiranog razvoja i upravljanja kako bi se u potpunosti ostvarili strateški ciljevi pravnog i institucionalnog okvira carinske službe i osigurao potreban broj:

 • stručnih
 • odgovornih
 • profesionalnih
 • i učinkovitih

carinskih službenika.


Porezna uprava Ministarstva financija pak na dan 25. 7. 2022. broji ukupno 3689 zaposlenih službenika i namještenika.


Od tog je broja starosti do 30 godina (uključujući i službenike i namještenike koji su ove godine navršili 30 godina) ukupno 110 službenika i namještenika, što čini prosjek od 2,98 % službenika i namještenika starosti do 30 godina u odnosu na ukupan broj službenika u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.


Kod službenika starosti do 30 godina prevladava državna služba na neodređeno vrijeme, dok je državna služba na određeno vrijeme iznimka”, opširno oslikava stanje u Ministarstvu financija glasnogovornica Sanja Bach.


U Ministarstvu pravosuđa i uprave zaposleno je 67 osoba mlađih od 30 godina.
Što čini 7,3 % ukupnog broja zaposlenih.
U navedenoj skupini prevladava zapošljavanje na neodređeno vrijeme.


U Ministarstvu turizma i sporta na dan 25. srpnja 2022. godine zaposleno je ukupno 10 osoba u starosti do 30 godina.
U odnosu na ukupan broj zaposlenih to je 5,3 %.


U Ministarstvu turizma i sporta na dan 25. 7. 2022. godine od ukupno 10 osoba zaposlenih u starosti do 30 godina.
Jedan zaposlenik je na određeno.
Zamjena radi dulje odsutnog službenika.
A ostalih devet zaposleno je na neodređeno.


Javna poduzeća više vole mlade


Situacija nije bitno drugačija niti u javnim poduzećima.


„U Plinacru je trenutno zaposleno 16 djelatnika do 30 godina starosti, što čini postotak od 6 % od ukupnog broja zaposlenih te svi djelatnici imaju sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme”, ističe Iva Kirinić Silov iz Ureda za odnose s javnošću Plinacra.


U Hrvatskim vodama ukupno je zaposleno 1227 djelatnika odnosno 41 djelatnik starosne dobi do 30 godina, odnosno 3,34 % na ukupan broj zaposlenika.


Prevladavaju ugovori o radu na neodređeno vrijeme.


„U stalnom radnom odnosu u Narodnim novinama zaposleno je 10 djelatnika mlađih od 30 godina i ukupno 63 djelatnika mlađih od 40 godina, od ukupno zaposlenih 437 djelatnika.


U Narodnim novinama svi mladi zaposlenici navedeni u prvom odgovoru imaju ugovore o radu na neodređeno vrijeme.
Narodne novine trenutačno imaju sklopljene ugovore o radu na određeno vrijeme s osam djelatnika i to zbog:

 • odlaska djelatnica na porodiljni dopust
 • dugotrajnog bolovanja radnika
 • ili povećanog obima posla tijekom razdoblja školske sezone“,

naglašava Bojan Vinek, rukovoditelj Odjela korporativnih komunikacija Narodnih novina.


„U društvima INA Grupe u Hrvatskoj 14 % zaposlenih mlađe je od 30 godina.
Najveći udjel mlađih od 30 godina je u društvima INA Maloprodajni servisi (26 %) i INA Vatrogasni servisi (22 %).


Prevladavaju ugovori na neodređeno, uz probni rok od 6 mjeseci.


INA svake godine zapošljava mlade talente kroz jednogodišnji pripravnički program Growww. Ovaj dugogodišnji program sustavnog zapošljavanja mladih dosad je prošlo više od 700 pripravnika.
Ove godine u okviru programa Growww INA Grupa zaposlit će 13 mladih talenata s područja:

 • ekonomije
 • elektrotehnike
 • strojarstva
 • naftnog rudarstva
 • kemijskog inženjerstva i tehnologije
 • hidrogeologije
 • i digitalnih vještina.

Natječaj je proveden u svibnju, a trenutno smo u fazi selekcije kandidata koji će nam se pridružiti u rujnu.
Svaki sudionik programa Growww dobiva svog mentora, a kompanija im pruža niz prilika za profesionalni i osobni razvoj.
Uspješnost programa najbolje potkrjepljuje činjenica da po isteku jednogodišnjeg programa u kompaniji ostaje raditi više od 90 % sudionika“, odgovaraju iz INA-e.


Na dan 30. lipnja 2022. godine u HEP grupi je bilo zaposleno 908 radnika starosti do 30 godina.
To je 8,65 % u odnosu na ukupan broj zaposlenih.
Daleko najveći broj tih radnika zaposlen je na neodređeno vrijeme.


„HEP grupa priznata je kao poželjan i društveno odgovoran poslodavac, o čemu govori i činjenica da je dugi niz godina zastupljena na ljestvici najpoželjnijih poslodavaca.
Sukladno s aktivnom politikom izgradnje imidža, kontinuirano se ostvaruje uspješna suradnja sa sveučilišnom i s obrazovnom zajednicom kroz:

 • uključivanje u programe ljetnih praksi studenata
 • stipendiranje redovnih učenika završnih razreda srednjih škola i redovnih studenata diplomskih studija
 • sudjelovanje na sajmovima karijera na visokim učilištima
 • i Career Speed Dating radionica.

Uvažavajući potrebu za cjeloživotnim obrazovanjem radnika koje će pridonositi razvoju specijalističkih znanja i vještina te omogućiti praćenje i implementaciju suvremenih trendova u svim segmentima poslovanja, planiraju se i ulažu znatna financijska sredstva za upućivanje radnika na stručna usavršavanja i osposobljavanja“, ističu iz HEP-ove Službe za odnose s javnošću.


Zaključak


Iz svega je vidljivo kako u državnim institucijama, za razliku od Grada Zagreba, gdje su ignorirali naš upit, prevladavaju stariji zaposlenici.
U najboljem slučaju broj mladih djelatnika iznosi tek nešto više od 5 %, uz rijetke izuzetke.
To znači da je ako izuzmemo Hrvatsku vojsku i Ministarstvo unutarnjih poslova, hrvatski javni sektor prepun starijih zaposlenika.
Nešto bolja situacija je u javnim poduzećima gdje gotovo svaki 10 zaposlenik ima manje od 30 godina.
No i to je ipak još uvijek poražavajuće i ne nudi baš optimizam mladima.


Autor: Darko Markušić


Projekt ‘mimladi.hr - novo lice naslovnice’ sufinancira Europska unija sredstvima Europskog socijalnog fonda u iznosu od 800.070,02 HKR. Trajanje projekta je dvije godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 941.258,85 HRK. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Svjetskog saveza mladih Hrvatska.

Skip to content